Semua jenis industri F&B dan perhotelan dapat menggunakan Desty Menu untuk meningkatkan pengalaman memesan pelanggan serta meningkatkan profit.